Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις; Εγγραφείτε στο newsletter μας
Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30
Σαββατοκύριακο κλειστά
+30 210 28 15440
Τηλέφωνο
Γκινοσάτη 88Α, Μεταμόρφωση
ΕΥΔΑΠ - Υδροδότηση

ΕΥΔΑΠ - Υδροδότηση

Ροη - Παροχή, Στάθμη υδάτων, Ύδρευση, Φράγματα / Κανάλια

Εγκατάσταση  δικτύου σταθμών παρακολούθησης ποσοτικών & ποιοτικών παραμέτρων σε κανάλι μεταφοράς νερού (Μόρνος).

 

Εισαγωγή

Το δίκτυο σταθμών δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) για παρακολούθηση ποσοτικών & ποιοτικών παραμέτρων στο υδραγωγείο Μόρνου. Το υδραγωγείο μεταφέρει το νερό βαρυτικά από τον ταμιευτήρα Μόρνου στις 3 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Γαλατσίου, Αχαρνών και Ασπροπύργου.
Το δίκτυο σταθμών δημιουργήθηκε να καλύψει τις ανάγκες παρακολούθησης του υδραγωγείου σε όλο το μήκος του (188 χλμ.) και περιλαμβάνει την εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης στάθμης, ταχύτητας, παροχής καθώς και ποιοτικών παραμέτρων σε επιλεγμένες θέσεις. Βάση της γεωμετρίας του καναλιού, της μετρούμενης στάθμης και ταχύτητας υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο η παροχή. Επιπλέον τα παροχόμετρα, βαθμονομήθηκαν με φορητό παροχόμετρο τύπου καταμαράν εξασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Για την παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων ομοίως εγκαταστάθηκαν αισθητήρες για την μέτρηση αγωγιμότητας, θερμοκρασίας, θολερότητας του διερχόμενου νερού. Τα σύνολο των μετρήσεων αποστέλλονται τηλεμετρικά σε πραγματικό χρόνο σε κεντρικό server όπου έχει η εγκατασταθεί η διαδικτυακή εφαρμογή οπτικοποίησης, επεξεργασίας των δεδομένων. Κάθε παράμετρος παρακολουθείται εφόσον είναι εντός των ορίων συνήθης λειτουργίας και για οποιαδήποτε μεταβολή εκτός των προεπιλεγμένων ορίων αποστέλλεται ειδοποίηση μέσω sms/email.  Η εύρυθμη λειτουργία των σταθμών ελέγχεται τηλεματικά ενώ οι εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι οι μετρήσεις αντιπροσωπευτικές και επιπλέον ο εξοπλισμός να προστατεύεται στον μέγιστο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες και τους βανδαλισμούς.

Δείτε περισσότερα...

Έχετε ερωτήσεις; Έχουμε τις απαντήσεις.

© Copyright 2023 METRICA A.E.. All Rights Reserved.

Search