Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις; Εγγραφείτε στο newsletter μας
Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30
Σαββατοκύριακο κλειστά
+30 210 28 15440
Τηλέφωνο
Γκινοσάτη 88Α, Μεταμόρφωση

Αυτογραφικά στάθμης

Δείτε τις λύσεις σε ένα συνοπτικό infographic

VanEssen Infographic - Αυτογραφικά στάθμης
Image

Εφαρμογές των λύσεων Van Essen

Remadiation
Η απορρύπανση (remediation) των υπόγειων υδάτων είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των μολυσμένων υπόγειων υδάτων με την απομάκρυνση των ρύπων. Η Van Essen Instruments προσφέρει οικονομικές, αξιόπιστες και ανθεκτικές λύσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές παρακολούθησης υδάτων με ρύπανση.
Υπόγεια ύδατα
Τα υπόγεια ύδατα διαδραματίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο στον υδρολογικό κύκλο και είναι πολύτιμη η αξία τους ως ρυθμιστικός παράγοντας για τη διατήρηση υγρότοπων και ποταμών, ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρασίας, γιατί εξασφαλίζουν τη μόνιμη ροή των συστημάτων επιφανειακών υδάτων, πολλά από τα οποία χρησιμοποιούνται για υδροδότηση και αναψυχή. Σε πολλούς ποταμούς της Ευρώπης, πλέον του 50% της ετήσιας ροής προέρχεται από υπόγεια ύδατα.
Η σειρά καταγραφέων Diver συλλέγει τεράστιο όγκο δεδομένων για έργα μακροχρόνιας παρακολούθησης της στάθμης του νερού (παρακολούθηση υδροφόρου).
Εξόρυξη
Οι εξορυκτικές εργασίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τους υδάτινους πόρους (υπερ-άντληση ή ρύπανση) και η αποτελεσματική παρακολούθηση τους είναι σημαντική σε όλα τα στάδια της εξορυκτικής διαδικασίας.
Εξόρυξη
Τα επιφανειακά ύδατα είναι νερό στην επιφάνεια όπως ρυάκια, ποτάμια, λίμνες, ταμιευτήρες ή υγρότοποι. Τα περισσότερα επιφανειακά ύδατα προέρχονται από βροχή ή χιονοπτώσεις (υετούς) απορροής από τη γύρω περιοχή. Οι λύσεις της Van Essen Instruments είναι ιδανικές για μακροχρόνια παρακολούθηση της στάθμης των επιφανειακών υδάτων, όπως μέτρηση ρεμάτων, απορροή ομβρίων υδάτων ή παρακολούθηση ρηχών υδάτων. Η τεχνολογία απομακρυσμένης παρακολούθησης επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο υποστηρίζοντας τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.
Το κεραμικό περίβλημα του Cera-Diver και του CTD-Diver είναι εξαιρετικά κατάλληλο για την παρακολούθηση εκβολών και τη μέτρηση των παλιρροϊκών διακυμάνσεων.
Χαρακτηρισμός υδροφόρου
Η Van Essen Instruments προσφέρει τεχνολογίες παρακολούθησης για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και των ετερογενειών του υδροφόρου.
Διείσδυση θαλασσινού νερού
Η διείσδυση αλμυρού νερού είναι η ροή του θαλασσινού νερού που ρέει στην ενδοχώρα σε υδροφορείς γλυκού νερού. Εμφανίζεται φυσικά σε κάποιο βαθμό στους περισσότερους παράκτιους υδροφορείς. Η άντληση των υπόγειων υδάτων μπορεί να προκαλέσει την άντληση αλμυρού νερού προς τις ζώνες γλυκού νερού του υδροφόρου ορίζοντα σε παράκτιες περιοχές.
Η Van Essen Instruments προσφέρει μια σειρά λύσεων για εφαρμογές παρακολούθησης της διείσδυσης αλμυρού νερού. Οι μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας από τον αισθητήρα CTD-Diver μπορούν να συσχετιστούν με τις συγκεντρώσεις χλωρίου για την παρακολούθηση της διείσδυσης θαλασσινού νερού. Αυτά τα δεδομένα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την υδρολογική μοντελοποίηση της διείσδυσης θαλασσινού νερού και της διαχείρισης υδροφορέων παράκτιας ζώνης.

Έχετε ερωτήσεις; Έχουμε τις απαντήσεις.

© Copyright 2023 METRICA A.E.. All Rights Reserved.

Search